Organik Haberleşme Teknolojileri

Sistem İletisi
TAMAM
ÜYE OLUN!
Aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru olarak gönderin, cep telefonunuza gelen bilgilerle oturum açarak hemen SMS göndermeye başlayın.
DEVAM
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Kurumsal ya da bireysel hesaplar için gerekli evraklar tiplerine göre aşağıdadır: Kullanıcı Sözleşmesi İndir
Şahıs şirketleri için gerekli evraklar;
• Son kullanıcı SMS sözleşmesi
• İmza beyannamesi
• Vergi levhası
• İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.
Limited ve anonim şirketler için gerekli evraklar;
• Son kullanıcı SMS sözleşmesi
• İmza sirküleri
• Vergi levhası
• imza yetkilisinin kimlik fotokopisi
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.
Belediyeler için gerekli evraklar;
• Encümen kararı
• SMS yazı örneği,(Örneği Aşağıdadır) Mutlaka belediye mühürü ve belediye başkanının kaşesi ve imzası olmalı.
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.

Belediye üyeliği için gerekli yazı örneği;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belediye Başkanlığımız adına; Toplu SMS hizmetinin ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. firmasının www.organikhaberlesme.com.tr sistemini kullanarak toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.
Dernekler, vakıflar, kooperatif, site yönetimi için gerekli evraklar;
• SMS karar örneği
• Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.
• Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.

Dernek üyeliği için gerekli yazı örneği;Yönetim kurulunun ..../..../2008 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . günü toplanarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr web sitesi üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.
 
Hastaneler için gerekli evraklar;
• SMS karar örneği
• Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• SMS kararında mutlaka hastane kaşesi olmak zorundadır.
• Sözleşmeler hastane yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
• Özel hastaneler için Vergi Levhası
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.

 
Hastane üyeliği için gerekli yazı örneği;Yönetim kurulunun ..../..../2008 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . günü toplanarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.
Muhtarlıklar için gerekli evraklar;
• Muhtarın kimlik fotokopisi
• Sözleşmeler muhtar tarafından imzalanmalıdır.
• Muhtar olduğuna dair belge(mazbata)
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.
Odalar için gerekli evraklar
• Encümen Kararı
• Sözleşmeler Oda Başkanı tarafından imzalanmalıdır.
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• Başkan olduğuna dair yetki belgesi
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.
Siyasi partiler için gerekli evraklar;
• SMS yazı örneği,(Örneği Aşağıdadır) Mutlaka partinin mühürü ve parti Başkanının kaşesi ve imzası olacak.
• Karar defterini noter onaylı ilk sayfasınını fotokopisi
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• Varsa yetkilinin imza beyannamesi
• Başkan olduğuna dair yetki belgesi
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.

 
Siyasi parti üyeliği için gerekli yazı örneği;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toplu SMS hizmetinin ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden yapılmasına başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili  kılınmıştır.
Üniversiteler ve okullar için gerekli evraklar;
• SMS yazı örneği (örneği ektedir) Mutlaka Dekan yada Bölüm Başkanının imzası üniversite yada okulun, mühürü ve yetkilinin kaşesi, imzası olmak zorundadır.
• Yetkililerin kimlik fotokopileri
• Dekan-Bölüm başkanı yada okul müdürü olduğuna dair imzalı mühürlü ve kaşeli yetki belgesi
• E-devletten alınmış güncel yerleşim yeri belgesi.

 
Üniversite ve okul üyeliği için gerekli yazı örneği;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına dekanımız veya bölüm başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.
ŞİKAYET OLUŞTURUN!
Bilginiz dahilinde olmadan SMS aldığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bu durumu bize bildirin.
GÖNDER
0242 255 50 16